TEGEVUSE PÕHISUUNAD

Liidu eesmärgiks on Liidu liikmete ühishuvide teostamine ja tegevuse koordineerimine hasartmängude korraldamise alal.

  • Terve konkurentsi põhimõtete toetamine ja nende eest seismine;
  • Liidu liikmete huvide esindamine ja kaitsmine riigivõimu- ja valitsusorganites, suhetes teiste juriidiliste ja üksikisikutega. Liidu ja tema liikmete esindamine kohtutes, arbitraazis ja vahekohtus;
  • Osalemine Liitu ja tema liikmeid puudutavas seadusloomes ning seaduste väljatöötamisel (s.h. oma seisukoha avalikustamine nimetatud küsimustes);
  • Liidu liikmete esindamine suhetes muude organisatsioonide ja ühendustega nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal;
  • Teenindus- ja majanduskogemuste üldistamine, nende levitamine;
  • Turu ja kliendiuuringute teostamine ning vastavate soovituste väljatöötamine;
  • Täienduskoolituse korraldamine;
  • Hasartmängude alast tegevust puudutava informatsiooni levitamine, s.h. reklaami- ja muude trükiste väljaandmine ja levitamine;
  • Hasartmänge ning neid korraldavate asutuste maine parandamiseks vajaliku poliitika teostamine (PR programmid);
  • Hasartmänguga seotud PR programmide läbiviimine, hasartmängu kui äritegevuse tunnistamisel tavapäraseks äritegevuse liigiks.