1. Juhend hoolsuskohustuste täitmiseks isikuga või kliendiga samas kohas viibimata

               2. Tegevusjuhend rahapesu ja terrorismi tõkestamisel

   3. Hasartmängude korraldusloa taotlemise juhend

   4. Hasartmängude korraldamise tegevusloa taotlemise juhend                                                                                                                                                                                                                                                                                            5. Juhend hasartmängu reklaami nõuete täitmiseks

Allikas: http://www.emta.ee/index.php?id=2725