Nimekirja pidamise eesmärgiks on pakkuda isikutele võimalust piirata enda poolt õnnemängu mängukohtade külastamist või õnnemängude kaughasartmänguna mängimist, vähendamaks isikule ja ühiskonnale kaasneda võivaid negatiivseid, sotsiaalseid ja majanduslikke tagajärgi. Isikul, kes soovib enda ligipääsu õnnemängudele piirata, on võimalus esitada avaldus, mille alusel kantakse ta määratletud perioodiks õnnemängu mängimise piirangutega isikute nimekirja. Õnnemängukorraldajad ei tohi lubada nimekirja kantud isikuid õnnemänge mängima.

Õnnemängu mängimise piirangu seadmise avalduse esitamiseks on kolm võimalust:

  • Maksu- ja Tolliameti teeninduskohas
  • E-teenuste keskkonnas E-MTA
  • Õnnemängu ja Toto mängukohtades

Avaldusele lisada isikut tõendava dokumendi pildiga lehe koopia, mille alusel on isik tuvastatav. Vajadusel võib dokumendi koopia teha ka avalduse vastuvõtja juures. Avalduse vastuvõtja on kohustatud kontrollima avalduse esitaja isikusamasust ja õnnemängu mängimise piirangu puudumist. Nimekirja kantakse isik tema kirjaliku avalduse ja isikut tõendava dokumendi alusel 6 kuni 36 kuuks. Esitatud avaldust ei saa tagasi võtta ega muuta. Avalduses märgitud tähtaega ei ole võimalik lühendada või pikendada.

Kui isikul on mitu kehtivat isikut tõendavat dokumenti, millele märgitud isikunime kirjapilt erineb, esitatakse eraldi avaldus iga erineva nime kirjapildi kohta. Seetõttu on avalduse esitajal soovitatav avalduse vastuvõtjat teavitada erinevate kirjapiltidega dokumentide olemasolust.

Õnnemängu mängukohas esitatud avalduse koopia edastab õnnemängukorraldaja viivitamatult Maksu- ja Tolliameti e-posti aadressile hasart@emta.ee. Avalduse originaal edastatakse mõistliku aja jooksul Maksu- ja Tolliametile posti teel.

Lisaks eelnevale on õnnemängu mängimise piirangut võimalik registreerida elektrooniliselt riigiportaali eesti.ee kaudu. Vastava teenuse leiab riigiportaali rubriigist: E-teenused -> Kodanikule -> Perekond -> Õnnemängu mängimise piirangu registreerimine.

Hasartmängimise probleemiga inimesed ja nende lähedased saavad tasuta abi ja nõustamist Hasartmängusõltuvuse nõustamiskeskusest Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja Kohtla-Järvel. Registreerumine lühinumbril 15410 või e-kirja teel info@15410.ee. Täpsem info www.15410.ee.

Allikas: http://www.emta.ee/index.php?id=33957