Hasartmänguseadus (lühend - HasMS)

  Hasartmängumaksu seadus (lühend - HasMMS)

  Reklaamiseadus (lühend - RekS)

  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (lühend - RahaPTS)

  Juhend hasartmängu reklaami nõuete täitmiseks